Školní družina

4
Školní družina je součástí školy a internátu.

Nachází se v budově Králíčku v Novém Městě nad Metují, má kapacitu 24 žáků. Její zázemí tvoří herna a pracovní klubovna. K zvyšování fyzických sil, otužilosti a rozvoji zdraví žáků slouží venkovní zahrada a tělocvična.

Vnitřní prostor družiny je vybaven hracím koutkem, pracovními stoly a televizí. Náplň aktivit vychází ze ŠVP pro školní družinu.

Činnost  družiny je průběžná, ráno začíná před vyučováním, dále navazuje plynule na konec vyučování žáků prvního stupně. Provozní doba školní družiny je ve dnech školního vyučování do 15:30 hodin. Činnost je ukončena odchodem žáků na autobus, případně s rodinným doprovodem. 

Poplatek za školní družinu je 30,- Kč/měsíc.

Aktivity

  • sportovní –  zážitková pedagogika, soutěžní aktivity, jízda na koloběžkách, míčové hry, badminton, fotbal, stolní fotbálek, turistika, návštěvy dětského hřiště
  • výtvarné a estetické – výroba dárkových předmětů pro radost, drobné výrobky na vánoční výstavu, práce s různými výtvarnými technikami, práce ve školní dílně zaměřené na rozvoj jemné motoriky
  • kroužek vaření, čtenářský kroužek, celoroční školní hra, každoroční zdobení vánočních stromečků v podloubí náměstí
  • relaxační a odpočinkové činnosti zaměřené na kompenzaci poruch učení a chování
 

Pro odpovědi na Vaše případné otázky nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 734 314 505