Školní družina

4
Školní družina je součástí školy a internátu.

Nachází se v budově Králíčku v Novém Městě nad Metují, má kapacitu 24 žáků. Její zázemí tvoří herna a pracovní klubovna. K zvyšování fyzických sil, otužilosti a rozvoji zdraví žáků slouží venkovní zahrada a tělocvična.

Vnitřní prostor družiny je vybaven hracím koutkem, pracovními stoly a televizí. Náplň aktivit vychází ze ŠVP pro školní družinu.

Činnost  družiny  navazuje plynule na konec vyučování žáků prvního stupně. Provozní doba školní družiny je ve dnech školního vyučování do 15:30 hodin. Činnost je ukončena odchodem žáků na autobus, případně s rodinným doprovodem. 

Poplatek za školní družinu je 30,- Kč/měsíc.

Aktivity

  • sportovní –  zážitková pedagogika, soutěžní aktivity, jízda na koloběžkách, míčové hry, badminton, fotbal, stolní fotbálek, turistika, návštěvy dětského hřiště
  • výtvarné a estetické – výroba dárkových předmětů pro radost, drobné výrobky na vánoční výstavu, práce s různými výtvarnými technikami, práce ve školní dílně zaměřené na rozvoj jemné motoriky
  • kroužek vaření, čtenářský kroužek, celoroční školní hra, každoroční zdobení vánočních stromečků v podloubí náměstí
  • relaxační a odpočinkové činnosti zaměřené na kompenzaci poruch učení a chování
 

Pro odpovědi na Vaše případné otázky nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 734 314 505