Mgr. Lenka Krausová

Kontakt:

Telefon: +420 731 449 586

E-mail: lenka.krausova@skolynome.cz

Pracoviště:

budova ZŠ, Českých Bratří 1035, Nové Město nad Metují

Konzultační hodiny:

kdykoli po předběžné domluvě

Nabídka činnosti výchovného poradce zahrnuje následující možnosti:
  • Individuální konzultace pro žáky i zákonné zástupce v otázkách řešení osobních, výchovných i výukových obtíží.
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů.
  • Poradenství při volbě povolání – pomoc při profesní orientaci, konzultační činnost pro volbu povolání a dalšího studia.
  • Spolupráce s dalšími spolupracujícími organizacemi (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče, aj.).
  • Peče o žáky neprospívající.
  • Poskytování odborných informací rodičům a metodické vedení učitelů.
  • Mapování klimatu jednotlivých třídních kolektivů, školy.