Poskytujeme základní vzdělání, které je diferencované podle typu postižení, mentální úrovně či individuálních možností jednotlivých žáků. Především dětem, u nichž je dominantní specifická vývojová porucha chování a také dětem s lehkým mentálním postižením. Nabízíme těmto žákům a jejich rodičům pomoc při překonávání složité životní situace. Zajišťujeme spolupráci s výchovným týmem školy, sociální pracovnicí a nabízíme psychologickou péči v podobě konzultací u školní psycholožky. Žáci ze vzdálenějších míst mohou být v pracovním týdnu ubytovani v internátě školy.

O nás


Nové Město nad Metují

Aktuálně

Aktuality

Vánoční přání

Vážení rodiče, kolegyně, kolegové, žáci, obchodní partneři a přátelé, přeji vám, ať prožijete vánoční svátky se svými blízkými naplněni pohodou, klidem,vzájemným respektem a láskou. V roce 2023

Zobrazit článek »

Projekty školy

Děkujeme všem za Vaši přízeň!

Kontakt

Adresa ZŠ

Českých Bratří 1035, 

549 01 Nové Město nad Metují

Adresa vedení školy

Československé armády 376,

549 01 Nové Město nad Metují

ID školy

Datová schránka: ID b26ydiu

IČO: 48623725, DIČ: CZ48623725

Kontakt

sekretariat@skolynome.cz

tel.: +420 491 474 195

Provoz školy

Školní budova se otevírá v 7.40 hodin. Školní družina je v provozu pro přihlášené žáky v pracovních dnech po vyučování od 11.40 do 15.30. 
Obědy ve školní jídelně jsou vydávány přihlášeným žákům od 11.40 do 14.00

 

Konzultační schůzky

Individuální konzultační schůzky probíhají minimálně 2x do roka vždy po domluvě zákonného zástupce a třídního učitele.