Příjmení, jméno a titul

Funkce

Mobil

Telefon

Barešová Klára, Mgr.  

ředitelka školy

736 771 386

 

Bínová Naděžda, Mgr.

zástupkyně ředitelky pro SPŠ v Novém Městě n. M.

728 405 638

 

Holečková Hana, Mgr.

zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Novém Městě n. M.

731 443 915

 

Sobotková Pavlína, Mgr.

zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Novém Městě n. M.

731 443 913

 

Kouřímová Monika, Ing. Bc.

zástupkyně ředitelky pro ZŠ

734 314 502

 

Košnar Valterová Kamila

zástupkyně ředitelky pro mimoškolní výchovu

731 443 912

 

Krausová Lenka, Mgr.

školní psycholožka

731 449 586

 
Bílková Stanislava, Mgr.

zástupkyně ředitelky pro žáky se SVP

734 314 506