Příjmení, jméno a titul

Funkce

Mobil

Telefon

Barešová Klára, Mgr.  

ředitelka školy

736 771 386

 

Bínová Naděžda, Mgr.

zástupkyně ředitelky pro SPŠ v Novém Městě n. M.

728 405 638

 

Holečková Hana, Mgr.

zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Novém Městě n. M.

731 443 915

 

Sobotková Pavlína, Mgr.

zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Opočně

731 443 913

 

Hrochová Kateřina, Ing. Bc.

zástupkyně ředitelky pro ZŠ

734 314 502

 

Košnar Valterová Kamila

zástupkyně ředitelky pro mimoškolní výchovu

731 443 912