Kontakty

Brabcová Eliška eliska.brabcova@skolynome.cz   Asistentka pedagoga ZŠ
Dyntarová Jelena jelena.dyntarova@skolynome.cz 731 449 585 Učitelka ZŠ
Ing. Bc. Hrochová Kateřina katerina.hrochova@skolynome.cz 734 314 502 Zástupkyně ředitelky pro ZŠ
Janečková Alena alena.janeckova@skolynome.cz   Asistentka pedagoga ZŠ
Rindová Hana hana.rindova@skolynome.cz   Asistentka pedagoga ZŠ
Bc. Valenčin Filip filip.valencin@skolynome.cz 734 441 675 Učitel ZŠ
Bc. Votroubková Lucie lucie.votroubkova@skolynome.cz   Učitelka ZŠ/Asistentka pedagoga
Babicová Petra  petra.babicova@skolynome.cz 731 443 918 Učitelka ZŠ
Mgr. Černohous Drahomír  drahomir.cernohous@skolynome.cz 601 590 449 Učitel ZŠ
Hronovská Iveta iveta.hronovska@skolynome.cz   Asistentka pedagoga ZŠ
Jarotek Lukáš  lukas.jarotek@skolynome.cz 702 088 462 Učitel ZŠ
Bc. Novák Pavel  pavel.novak@skolynome.cz 601 380 918 Učitel ZŠ
Podolníková Monika monika.podolnikova@skolynome.cz   Asistentka pedagoga ZŠ
PhDr. Sedláčková Helena  helena.sedlackova@skolynome.cz 702 268 582 Vedoucí učitelka ZŠ
Stuchlíková Jarmila  jarmila.stuchlikova@skolynome.cz   Asistentka pedagoga ZŠ
Šnorbertová Lucie lucie.snorbertova@skolynome.cz 601 380 919 Asistentka pedagoga ZŠ
Ulichová Simona simona.ulichova@skolynome.cz   Asistentka pedagoga ZŠ
Žabková Blanka blanka.zabkova@skolynome.cz 731 443 917 Asistentka pedagoga ZŠ