1812 [Převedený]

Plán průběhu distanční výuky v případě nouzového stavu

Průběh distanční výuky  bude v ZŠ probíhat podobně jako v jarních měsících 2020. 

1/Úkoly budou zadávány e-mailem nebo předávány osobně zpravidla v týdenní frekvenci po dohodě třídního učitele se zákonnými zástupci.

2/Učitel stanoví datum návratnosti úkolu od žáka, opět záleží na dohodě se zákonným zástupcem.

3/ Materiály budou označeny jménem žáka. 

4/Distanční výuka je povinná. Splněné úkoly budou hodnoceny. Oceňována bude zejména snaha o  vypracování úloh.

Mgr. Lenka Šafaříková

zástupkyně ředitelky pro ZŠ

mobil: 734314502

lenka.safarikova@skolynome.cz

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email