OPATŘENÍ MŠMT ze dne 15.12.2020

Dny 21. prosince a 22. prosince 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

Opatření provozu školy od 18.11.2020

Základní škola Naše ZŠ /§16 odst. 9 školského zákona/ vyučuje běžným způsobem, tzn., že  žáci jsou přítomni ve škole. Výuka probíhá dle rozvrhu. Internát, družina a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu. Praktická škola dvouletá Výuka probíhá běžným způsobem, žáci jsou přítomni ve škole. Internát a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu. […]

Vážení zákonní zástupci, milí žáci!

Vážení zákonní zástupci, milí žáci! Od 18. 11. 2020 se naši žáci vrací do školy. Bude probíhat běžná prezenční výuka od 8. hodin, kromě tělesné a hudební výchovy.  Internát, družina i školní jídelna budou v provozu. Mgr. Lenka Šafaříková zástupkyně ředitelky pro ZŠ mobil: 734314502                                                                lenka.safarikova@skolynome.cz 16. 11. 2020

Plán průběhu distanční výuky v případě nouzového stavu

Průběh distanční výuky  bude v ZŠ probíhat podobně jako v jarních měsících 2020.  1/Úkoly budou zadávány e-mailem nebo předávány osobně zpravidla v týdenní frekvenci po dohodě třídního učitele se zákonnými zástupci. 2/Učitel stanoví datum návratnosti úkolu od žáka, opět záleží na dohodě se zákonným zástupcem. 3/ Materiály budou označeny jménem žáka.  4/Distanční výuka je povinná. Splněné úkoly […]

Nové krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 2.11.2020 do 20.11.2020

Opatření omezení provozu školy od 2.11.2020 Základní školaProvoz základní školy /§16 odst. 9 školského zákona/ se omezuje tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků v základním vzdělávání. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Praktická škola dvouletáOmezen provoz, zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. Výuka vedena distančním způsobem. Odborná škola a Střední průmyslová školaTeoretická i praktická výuka nadále […]

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny není přerušen. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Přítomnost strávníků z řad zaměstnanců není v provozovně zakázána.

INFORMACE K VÝUCE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, PLATÍ OD 14.10.2020

Základní škola Naše ZŠ /§16 odst. 9 školského zákona/ vyučuje běžným způsobem, tzn., že  žáci jsou přítomni ve škole. Ruší se pouze odpolední výuka. Internát, družina a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu. Praktická škola dvouletá Výuka probíhá běžným způsobem, žáci jsou přítomni ve škole. Internát a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky […]

INFORMACE K VÝUCE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, PLATÍ OD 12. 10. 2020

Základní škola U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění. U 2. stupně základní školy pokračuje osobní přítomnost žáků ve vzdělávání – naše ZŠ (zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona). Provoz internátu, družiny a školní jídelny je beze změn. Praktická škola U praktické školy dvouleté se stávající režim nemění. Odborná škola Odborný […]

Střední průmyslová škola – distanční výuka

Milí žáci, vážení rodiče, od pondělí 12. října 2020 do 25. října 2020  je omezena osobní přítomnost žáků ve školách. Toto se netýká praktického vyučování. Dokázali jsme společně zvládnout období výuky na dálku ve 2. pololetí školního roku 2019-2020, nabyli jsme cenné zkušenosti a dovednosti, proto věříme, že budeme společně pokračovat ve vzdělávání nejlépe, jak […]