Velikonoční prázdniny

Vážení rodiče, od 1. dubna do 5. dubna 2021 jsou velikonoční prázdniny. V těchto dnes nebude probíhat distanční výuka. Úkoly Vám budou zasílány opět od úterý 6. dubna 2021.

Plán průběhu distanční výuky jaro 2021

Průběh distanční výuky  bude v ZŠ probíhat podobně jako v jarních a podzimních měsících 2020. 1/Úkoly budou zadávány e-mailem nebo předávány osobně zpravidla v týdenní frekvenci po dohodě třídního učitele se zákonnými zástupci. 2/Učitel stanoví datum návratnosti úkolu od žáka, opět záleží na dohodě se zákonným zástupcem. 3/ Materiály budou označeny jménem žáka.  4/Distanční výuka je povinná. […]

Opatření omezení provozu školy od 1.3.2021

Základní školaProvoz základní školy /§16 odst. 9 školského zákona/ se omezuje tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků v základním vzdělávání. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Praktická škola dvouletáOmezen provoz, zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. Výuka vedena distančním způsobem. Odborná škola a Střední průmyslová školaTeoretická i praktická výuka nadále probíhá distančním způsobem. Platí zákaz žáků […]

Informace k provozu školy od 8.2.2021

Naše ZŠ /§16 odst. 9 školského zákona/ vyučuje běžným způsobem, tzn., že  žáci jsou přítomni ve škole. Výuka probíhá dle rozvrhu. Internát, družina a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu.

Organizace školy od 29.1.2021

29. ledna 2021                              pololetní prázdniny 01. – 05. února 2021                    jarní prázdniny