Informace k testování žáků a zaměstnanců na Covid 19 od 3. ledna 2022

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 12. 2021 a 29. 12. 2021 proběhne: v období od 3. ledna do 16. ledna 2022 antigenní testování žáků a zaměstnanců 2x v týdnu a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se testování první vyučovací den následující po tomto dni) od 17. […]

Vánoční přání

Vážení rodiče, žáci a obchodní partneři,přeji vám, ať prožijete vánoční svátky se svými blízkými naplněni pohodou, klidem,vzájemným respektem a láskou. V roce 2022 všem přeji hlavně pevné zdraví, štěstí,nekončící úsměv, pohodu a množství úspěšných kroků v osobním, studijními profesním životě.Klára Barešová

Informace k testování žáků na Covid-19

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 22. listopadu 2021 a 29. listopadu 2021 testování žáků i zaměstnanců školy. Více informací zde.

Ředitelské volno

Ředitelka školy stanovila na dny 15.11.2021 a 16.11.2021 ředitelské volno.

Vánoční výstava nahrazena “Adventními pátky”

Vážení přátelé, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, která se stále zhoršuje, jsme nuceni přistoupit k nelehkému rozhodnutí a zrušit Vánoční výstavu. Mnoho let byla Vánoční výstava na zámku v Novém Městě nad Metují předzvěstí blížících se svátků. Každým rokem jsme se všichni zapojili do příprav, abychom vás okouzlili sváteční výzdobou, občerstvením a možností si zakoupit drobné dárky. Mnozí […]

Volby do školské rady

Oznámení č. j. ŠNM/775/2021 o volbách do školské rady ze dne 14. 05. 2021 K zajištění voleb členů školské rady v souladu se zněním § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a rovněž v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady přijatého jako Příloha č. 1 k usnesení […]