Volby do školské rady

Oznámení č. j. ŠNM/775/2021 o volbách do školské rady ze dne 14. 05. 2021 K zajištění voleb členů školské rady v souladu se zněním § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a rovněž v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady přijatého jako Příloha č. 1 k usnesení […]

Velikonoční prázdniny

Vážení rodiče, od 1. dubna do 5. dubna 2021 jsou velikonoční prázdniny. V těchto dnes nebude probíhat distanční výuka. Úkoly Vám budou zasílány opět od úterý 6. dubna 2021.

Plán průběhu distanční výuky jaro 2021

Průběh distanční výuky  bude v ZŠ probíhat podobně jako v jarních a podzimních měsících 2020. 1/Úkoly budou zadávány e-mailem nebo předávány osobně zpravidla v týdenní frekvenci po dohodě třídního učitele se zákonnými zástupci. 2/Učitel stanoví datum návratnosti úkolu od žáka, opět záleží na dohodě se zákonným zástupcem. 3/ Materiály budou označeny jménem žáka.  4/Distanční výuka je povinná. […]

Opatření omezení provozu školy od 1.3.2021

Základní školaProvoz základní školy /§16 odst. 9 školského zákona/ se omezuje tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků v základním vzdělávání. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Praktická škola dvouletáOmezen provoz, zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. Výuka vedena distančním způsobem. Odborná škola a Střední průmyslová školaTeoretická i praktická výuka nadále probíhá distančním způsobem. Platí zákaz žáků […]

Informace k provozu školy od 8.2.2021

Naše ZŠ /§16 odst. 9 školského zákona/ vyučuje běžným způsobem, tzn., že  žáci jsou přítomni ve škole. Výuka probíhá dle rozvrhu. Internát, družina a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu.