základní škola

cropped-dqbDRZ-Q-1.png

Opravné komisionální zkoušky

Opravné zkoušky se budou konat v termínech 29. 8. 2023 a 30. 8. 2023. Podklady pro
vykonání opravných zkoušek žák obdržel poslední den ve škole ve školním roce 2022/2023,
tedy v den předání vysvědčení 30. 6. 2023. Žák může v jednom dni konat pouze jednu
opravnou zkoušku. Zákonným zástupcům bude doručen dopis s podrobným rozpisem, kdy se jejich syn/dcera má dostavit do školy ke splnění zkoušky.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení do systému