Opatření provozu školy od 18.11.2020

Základní škola Naše ZŠ /§16 odst. 9 školského zákona/ vyučuje běžným způsobem, tzn., že  žáci jsou přítomni ve škole. Výuka probíhá dle rozvrhu. Internát, družina a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu. Praktická škola dvouletá Výuka probíhá běžným způsobem, žáci jsou přítomni ve škole. Internát a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu. […]